Magic-Birds.gp - Repülj a Madarak világába... #15 Design - Tövisszúró gébics - Lanius collurio
MBP

Mi az MBP? ~ Az MBP, avagy a Magic Birds Program, egy olyan Madár Barát Program, melyben kifejezheted a szárnyas gerincesek iránti tiszteletedet és szeretetedet.

TOVÁBBI RÉSZLETEK...

 
Protect Top 10 - nagytestű madarak


1. Numenius tenuirostris
(Vékonycsőrű póling)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Kihalófélben levő
Magyarországon fokozottan védett!

2. Falco cherrug
(Kerecsensólyom)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

3. Branta ruficollis
(Vörösnyakú lúd)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő!
Magyarországon fokozottan védett!

4. Oxyura leucocephala
(Kékcsőrű réce)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

5. Neophron percnopterus
(Dögkeselyű)
Eszmei érték: 100 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

6. Aquila heliaca
(Parlagi sas)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Sebezhető
 Magyarországon fokozottan védett!

7. Anser erythropus
(Kis lilik)
Eszmei érték: 1 000 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

8. Aquila clanga
(Fekete sas)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

9. Pelecanus crispus
(Borzas gödény)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

10. Otis tarda
(Túzok)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Mérsékelten veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

 
Protect Top 10 - kistestű madarak

1. Vanellus gregarius vagy Chettusia gregaria
(Lilebíbic)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Kihalófélben levő
Magyarországon fokozottan védett!

2. Acrocephalus paludicola
(Csíkosfejű nádiposzáta)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

3. Falco naumanni
(Fehérkarmú vércse)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

4. Lullula arborea
(Erdei pacsirta)
Eszmei értéke: 50 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon védett!

5. Coracias garrulus
(Európai szalakóta)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Mérsékelten veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

6. Calandrella brachydactyla
(Szikipacsirta)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

7. Cinclus cinclus
(Vizirigó)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

8. Emberiza hortulana
(Kerti sármány)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

9. Luscinia luscinia
(Nagy fülemüle)
Eszmei értéke: 100 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

10. Acrocephalus melanopogon
(Fülemülesitke)
Eszmei értéke: 50 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

 
Magic-Birds - Repülj a Madarak világába...

A levegőből támadnak a halrablók a Balatonnál

2012.10.26. 09:09, Fawkes
Forrás: InfoKeszthely.hu

Megérkezett a kormoránhad az északi területről a Balaton-közeli halastavakhoz, igaz, a szokásos szeptemberhez képest ezúttal valamivel később.

A nagy mennyiségű éhes madár ellen szinte lehetetlen a védekezés – számoltak be tapasztalataikról a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai –, már csak azért is, mert nevelőtavaik negyven-hetven hektárosak.
 
http://www.infokeszthely.hu/external/image_cache/f/9/4/f94c60695e9db442bc0cc91b9ceca097.jpg
 
A zrt. szerint ma már számszerűen bizonyíthatók azok a hozamkiesések, amiket a madarak okoznak. A kisebb tógazdaságok közeléből sikeres lehet a kormoránok elüldözése, ám az átlátszó vizű Balatonon a mostani alacsony vízszint mellett könnyen találnak eleséget. Ha meg a Balatonon egy nagyobb szél esetén felkorbácsolódnak a hullámok, a madarak a Balaton déli partjához közeli tógazdaságokra csapnak le. Először a tó ragadozó állományát veszik célba, hisz a hosszúkás, finom húsú halakat kedvelik a legjobban a levegőből érkező halrablók is.
 
Majd ha fogytán vannak a ragadozók, célba veszik a hatvan deka alatti pontyállományt. A halgazdálkodási társaság szerint aki hatékonyan akar ellenük védekezni, az jól teszi ha a kelő nappal együtt kel fel, hogy a reggel már igencsak éhes madarakat valamilyen módszerrel elriassza...

Turbék, turbék...

2012.10.25. 17:46, Fawkes

http://24.media.tumblr.com/tumblr_mcgc9a7Rdp1r24a6ho1_500.jpg

A barna rétihéja nem konkurense a vadászoknak

2012.10.25. 17:41, Fawkes
Forrás: Greenfo.hu

A vadgazdálkodók és a természetvédők között régi vita a ragadozó madarak hatása az általuk zsákmányolt apróvadakra. Egy évtizede kutatja a barna rétihéja étrendjét, és a kisemlősök ill. az apróvadfajok állományváltozását Tóth László. A vizsgálat a zöldeket igazolja.

A ragadozó madarak fontos szerepet játszhatnak zsákmányállataik populáció méretének szabályozásában, ugyanakkor a prédaállatok egyedszám változása jelentősen befolyásolhatja adott területen a ragadozó madarak állománynagyságát, táplálékuk összetételét, ezen keresztül, pedig a költés sikerességét.
A vadászok, vadgazdálkodók körében általában kettő, a ragadozó-zsákmány kapcsolatrendszert végletesen leegyszerűsítő kérdés fogalmazódik meg ezzel kapcsolatosan: mennyi ragadozó madár (héja, egerészölyv, barna rétihéja) található a vadászterületen, illetve milyen fajok szerepelnek a tápláléklistájukon (zsákmányolnak-e apróvad fajokat – fácánt, foglyot, mezei nyulat – és milyen mértékben). További, azonnal felvetődő kérdés, hogy sok-e a ragadozó madár és sok-e az általuk zsákmányolt apróvad, illetve gyakran ez nem is kérdésként fogalmazódik meg, hanem állításként: szinte mindegy, hogy mennyi van belőlük és mennyi apróvadat ejtenek el, sokan vannak és sok apróvadat zsákmányolnak. Azonban a gyakori ragadozó madarak állományviszonyaira és prédaválasztására vonatkozó pontos, megbízható adatok nélkül a ragadozó madarak apróvadra gyakorolt hatása sem ítélhető meg érdemben. Ezen kérdések vizsgálatára 2000-2004 között a Szent István Egyetemen egy kutatási program keretében kerestünk válaszokat, melyet a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatott pénzügyileg. A kutatások 2005-től saját erőből a Károly Róbert Főiskolán folynak. Eredményeink közül a 2000-2012 között gyűjtött adatok alapján a barna rétihéja állománynagyságára és a zsákmánylista változásaira vonatkozóakat foglaljuk össze.

Vizsgálati terület és módszer

A kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén, Dévaványa térségében, egy kb. 20 km x 20 km-es nagyságú (40 ezer hektáros) területen folynak. Az intenzíven művelt mezőgazdasági területek között kisebb-nagyobb kiterjedésű, értékes, nedves és száraz pusztai élőhelyek találhatók. A barna rétihéja megtelepedése szempontjából különösen fontos a Hortobágy-Berettyó folyót szegélyező, valamint a térség csatornarendszerében, kisebb-nagyobb tavaiban kialakuló keskenylevelű gyékényes és nádas vegetáció, amely alkalmas fészkelő helyet biztosít a faj számára. A vizsgálatok szempontjából ugyanakkor fontos, hogy a térség jellemzően apróvadas, a fácán és a mezei nyúl állománya országos viszonylatban is jónak ítélhető.

http://www.greenfo.hu/uploads/galeriak_kepek/66/6681/cikk.jpg

A barna rétihéja vonuló madár, a telet Észak-Afrikában, ill. a Földközi-tenger medencéjében tölti, európai költő helyeire tavasszal érkezik vissza. A költő állomány nagyságát a megépült fészkek száma alapján állapítottuk meg. A zsákmánylista megállapításához a fészkekből rendszeresen begyűjtöttük a táplálékmaradványokat (el nem fogyasztott táplálék állatokat, köpeteket, csont, toll és szőr maradványokat). A minták alapján legtöbbször faji szinten meg lehetett határozni a fogyasztott prédát. A begyűjtött mintákból több tucat prédafaj összesen több ezer példányát határoztuk meg és ezek alapján rekonstruáltuk, hogy milyen fajokat milyen mennyiségben zsákmányoltak a szülő madarak.

A barna rétihéja egyik legfontosabb táplálékcsoportjának, a kisemlősök állományának változásait is nyomon követtük. A költési időszakban, élve fogó csapdákkal havonta befogtuk egy 1 hektáros mintaterületen az állatokat, megjelöltük, majd szabadon engedtük őket, így a pontos képet kaptunk a kisemlős fajok éven belüli, ill. évek közötti egyedszámának változásairól, vagyis arról, hogy mikor, milyen fajok és milyen mennyiségben éltek a területen.

Eredmények

A barna rétihéja költő állománya 2000-2012 között széles tartományban, 12 és 34 pár között ingadozott. Létszámuk különösen alacsony volt 2000-2006-2012-ben (15, 16, ill. 12 pár). Legnagyobb számban 2008-ban telepedtek meg, abban az évben közel háromszorosa költött (34 pár) a 2012-es évi állománynak. Magas számban költöttek még 2001-ben, ill. 2002-ben (26, ill. 27 pár). A barna rétihéja létszámában tapasztalt nagy ingadozásokat a mezei pocok létszámában megfigyelt rendkívüli változásokkal magyarázhatjuk. A csapdázások eredményei szerint a területen a kisemlős fajok közül a mezei pocok dominált, arányuk a 2000-es év kivételével 80-100% -os volt a többi faj összlétszámához képest. Mindezek mellett a mezei pocok létszáma óriási mértékben ingadozott a különböző években: a költési időszakban állománya 0 és 58 példány/ha között változott. Így például 2000-ben egyetlen mezei pocok sem volt a csapdákban, számuk nagyon alacsony volt még 2006-2012-ben (11, ill. 5 példány/ha). Ugyanakkor létszámuk 2001-ben, 2002-ben, ill. 2008-ban megtöbbszöröződött a korábbi évekéhez képest (ezek un. gradációs évek voltak): 34, 57, ill. 36 példány/ha-os volt sűrűségük. Látható tehát, hogy a vizsgálati területen megtelepedő, költő barna rétihéják számát egyértelműen a mezei pocok létszáma határozza meg: azokban az években, amikor a mezei pocok óriási mértékben elszaporodik (gradáció alakul ki), a barna rétihéja létszáma is magasabb, amikor viszont nincs, vagy nagyon kevés a mezei pocok, akkor a rétihéja költő állománya is jelentősen lecsökken.

http://www.greenfo.hu/uploads/galeriak_kepek/66/6679/cikk.jpg

A zsákmánylista fajösszetételének, ill. a zsákmányolt fajok mennyiségének, arányának a változásai is igen szoros összefüggést mutatnak a terület pocoklétszámával. A fészkekből begyűjtött több ezer prédamaradvány alapján, a zsákmánylistán a mezei pocok dominál. Azokban az években (2001-2002-2008-ban), amikor a mezei pocok létszáma magas volt, a zsákmánylistán arányuk 70-95%-os volt, a fácán, fogoly és mezei nyúl együttes aránya pedig 0-4% között változott. A pocokszegény években lecsökkent ugyan a mezei pocok aránya (de még akkor is kb. 30-50%-át tették ki a prédáknak), azonban helyette elsősorban kistestű madarakat (vízimadár és énekesmadár fiókákat, fiatalokat kb. 30-60%-ban) ill. kisebb arányban (6-10%-ban) kétéltűeket-hüllőket (elsősorban gyíkokat) zsákmányoltak. A három apróvad együttes aránya ezekben az években sem volt jelentős, átlagosan 5-10%-át tették ki a rétihéja táplálékának. A 2000-es év volt az egyetlen, amikor az apróvad arány számottevőnek ítélhető, akkor a táplálék 20%-át tették ki, azonban az az év egy különösen szélsőséges év volt, mivel a költési időszakban rendkívül alacsony volt a mezei pocok létszáma (a csapdákkal egyetlen példányt sem fogtunk április-május-június hónapokban). Ugyanakkor a megnövekedő apróvad zsákmányolás elsősorban azokban a pocokszegény években jelentkezett, amikor a barna rétihéja költő állománya jelentősen lecsökkent, ezért a rétihéja állomány hatása is nagymértékben csökkent az apróvadra (jóval kevesebb rétihéja összességében sokkal kevesebb fiókát nevelt azokban az években).

Röviden összefoglalva a 13 éves, részletes vizsgálatok eredményeit, megállapítható, hogy a barna rétihéja létszámát és az általa zsákmányolt fajok arányát a vizsgált apróvadas, alföldi területen egyértelműen a mezei pocok létszáma és annak változásai határozzák meg. A fészkekből begyűjtött, több ezer táplálékmaradvány vizsgálata alapján a barna rétihéja apróvad (mezei nyúl, fácán, fogoly) zsákmányolása még a pocokban szegény években sem tekinthető jelentősnek. Annak ellenére, hogy a szélsőségesen pocokszegény években a barna rétihéja zsákmánylistáján megjelenik az apróvad, mint alternatív préda, a zsákmányolás az apróvadállomány létszámára, annak változására nem gyakorolhat lényeges hatást.

Dr. Tóth László -   Károly Róbert Főiskola, Agrár- és Környezettudományi Intézet
és Tóth-Könczey Csongor  -  Németh László Gimnázium, Budapest

Énekes madarak...

2012.10.21. 10:23, Fawkes

http://25.media.tumblr.com/tumblr_mc8hqdtoJL1riqwdzo1_500.pnghttp://24.media.tumblr.com/tumblr_mc8hafoFqb1rwqjioo1_500.jpghttp://25.media.tumblr.com/tumblr_mc5rkhUlGF1r2508oo1_500.jpghttp://24.media.tumblr.com/tumblr_mc5pwhz02M1qdqz0no1_500.jpghttp://24.media.tumblr.com/tumblr_mc89vfFgDU1rsriono1_500.jpghttp://25.media.tumblr.com/tumblr_mc88ww2vZT1r3jzedo1_500.jpg

Világszerte egyre több madárfaj hal ki

2012.10.20. 09:28, Fawkes
Forrás: Greenfo.hu

A Birdlife International és a Charles Darwin University új tanulmánya szerint világszerte ijesztő mértékben gyorsul a madárfajok kihalása. A múltban a kihalás legfontosabb oka a fenntarthatatlan vadászat, és az idegen fajok megjelenése volt. Jelenleg az eredeti mezőgazdasági élőhely lerombolása a fő ok.

A PloS One-ban megjelent, „A madarak kihalásának globális jellemzői és okai fajok és alfajok szintjén” címet viselő munka rámutat, hogy az utóbbi 500 évben világszerte 279 madár faj és alfaj halt ki. A fajok kihalása a tanulmány szerint a XX. század elején tetőzött, azután a század közepéig csökkent, majd azt követően felgyorsult. Ezt a tanulmányt megelőzően azt remélték, hogy a kihalás üteme lassul. – mondta Szabó Judit, a Charles Darwin University munkatársa, vezető szerző. Történelmileg a legtöbb madár szigeteken pusztult ki, különösen a csendes-óceáni térségben, de a legtöbb érzékeny faj már rég eltűnt.

A tanulmány bemutatja, hogy jelenleg a kihalás legfontosabb oka az eredeti mezőgazdasági élőhely lerombolása. A múltban a kihalás legfontosabb oka a fenntarthatatlan vadászat, s az idegen fajok, mint például a macskák és patkányok megjelenése volt. Az emberiség közvetlenül, vagy közvetve, felelős ezért – mondta Szabó.

http://www.greenfo.hu/uploads/kepek/57/5778/teljes.jpg
Laysan-vízicsibe - az ember irtotta ki

A Biológiai Diverzitás Konvenció (Convention on Biological Diversity, CBD) égisze alatt a világ nemzetei vállalták a biodiverzitás lelassítását 2010-ig, de tekintettel arra, hogy ezt a célt nem sikerült elérniük, a célkitűzést 2020-ra módosították.

A tanulmány társszerzője, Susan Butchart, aki a Birdlife International nemzetközi kutatási koordinátora, azt mondta, hogy sok faj csak a természetvédelmi beavatkozásnak köszönhetően marad fenn. Ez a lista sokkal hosszabb lett volna, ha nem folyna világszerte munka a fajok kihalásának megakadályozására. De jelentősen fokoznunk kell az erőfeszítéseinket, ha meg akarjuk akadályozni az emberi behatás miatt bekövetkező fajpusztulást. – mondta Dr. Butchart.

A mi elemzésünk nyújtja a jelenleg rendelkezésre álló legrészletesebb képet az utóbbi időben bekövetkezett fajpusztulásról és segít bennünket abban, hogy stratégiákat fogalmazzunk meg a biodiverzitás csökkenésének kezelésére és az ember okozta további fajpusztulás megakadályozására.

A Laysan-vízicsibe (Porzana palmeri, eredetileg Porzanula palmeri) - A faj kizárólag Laysan szigetén élt, mely egy apró földdarab a Csendes-óceánban és a Hawaii-szigetek északnyugati szigetláncának tagja. 1891-ig kifejezetten gyakori madárnak számított a szigeten, de Laysanon a század elején 15 éven keresztül guanót bányásztak, ami jelentős területátalakító tevékenységgel járt. Mindezt még talán túlélte volna a populáció, de a bányászok élelmezésének elősegítésére nyulakat engedtek szabadon a szigeten, melyek ellenség hiányában korlátlanul elszaporodva teljesen tarra rágták a sziget növényállományát.

Kopogtatott a szökevény papagáj

2012.10.18. 08:44, Fawkes
Forrás: Promenad.hu
http://3.bp.blogspot.com/_R9jWDBjMl24/SpYBDMH-GtI/AAAAAAAABRI/_IlLPmQIFcY/s400/Eclectus+Parrot1.jpg

Szabályosan bekopogott egy házba egy szökevény papagáj Nagy-Britanniában.

Jó helyen kopogtatott, mert a házban lakó nő tudott a madár eltűnéséről. A Bobby nevű nemespapagáj (Eclectus rotatus) öt nappal korábban és három kilométerrel odébb tűnt el Plymouthban. Miután csőrével határozottan bebocsátást kért, a ház 41 éves asszonya az ajtónyitás után nem akart hinni a szemének: először, mert senkit sem látott, utána pedig - amikor tekintete letévedt a madárra -, hogy Bobby az.

"Azt hittem, álmodom. Aztán, hogy biztos, valami kandikamerás vicc" - idézte a brit Metro újság a nőt, aki a helyi állatmenhely révén azonnal kapcsolatba tudott lépni Bobby gazdasszonyával igencsak megörvendeztetve őt a hírrel, majd pedig a papagájjal. A madár sok alvással piheni ki ötnapos kiruccanását - írta a brit Metro újság.

Százezer számra pusztítják délen az év madarát

2012.10.17. 08:09, Fawkes
Forrás: HVG.hu

Németországban a sárszalonkát választották a 2013. év madarának, a hosszú csőrű, cikázva repülő madárból Dél-Európában évente félmilliót lőnek le.

A sárszalonkát választotta a 2013. év madarává a Német Természetvédelmi Szövetség (NABU) és a Bajor Tartományi Madárvédelmi Szövetség (LBV). A két szervezet berlini sajtóértekezletén a kihalás által fenyegetett madárfaj helyzetével, a német földön élő költőpárok számának megfogyatkozásával indokolta a döntést. A mintegy hatezer költőpár csupán fele a húsz évvel ezelőtt regisztrált populációnak.

http://www.ng.hu/Foto/Cikkkepek/06/0610_gyorsmadar/Great-Snipe-Displaying.jpg?NodeProperty=SizeLarge

A lile alkatúak családjába tartozó sárszalonka (Gallinago gallinago) galamb nagyságú, hosszú csőrű madár. Hátoldala rozsdavörös, sárga és fekete mintázatú, farkán világos sávval. Elsősorban mocsarakban, nedves réteken él, ahol testéhez képest feltűnően hosszú, mintegy 7 centiméteres csőrét a sáros, iszapos talajba fúrva kutat férgek, csigák, ízeltlábúak után. Nem veti meg a magvakat és bogyókat sem. Ha felriasztják, cikázva, zegzugos vonalban repül. Ilyenkor jellegzetes rekedt hangot hallat. Elvben vonuló fajról van szó, de az enyhébb teleknek köszönhetően az állomány egy része áttelel a költőhelyén.

A sárszalonka az Ibériai-, az Appennin- és a Balkán-félszigetet leszámítva egész Európában honos. Élőhelye azonban szinte mindenütt zsugorodik, ami a mocsarak, lápok lecsapolására, a tőzegkitermelésre, az egykor természetes állapotú nedves rétek mezőgazdasági művelésbe fogására vezethető vissza. Tetézi mindezt az a sajnálatos körülmény, hogy vonuláskor Dél-Európában intenzíven vadásszák. Becslések szerint évente félmillió sárszalonkát lőnek le olasz, spanyol, görög és máltai vadászok. A NABU ezért felszólította az Európai Unió illetékeseit, hogy nyilvánítsák védett fajjá a sárszalonkát, egész évben tiltva annak vadászatát.

Portálajánló, Egy félelmetes varjú története

2012.10.12. 17:49, Fawkes

Véletlenül feltévedtem a GPortal főoldalára, és mit látnak szemeim - a Magic-Birds.gp kikerült a főoldalra! Gyanús is volt a mai látogatók száma, de remélem ez egy új lendületet ad az oldalnak majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy kikerülhettem, nem most vagyok kint ezzel az oldallal a főoldalon, ha emlékeim nem csalnak, akkor ez a második eset. Nagyon szép képet is kapott az oldal. Köszönöm szépen!

És ha már rászántam magam egy külön bejegyzésre, amelybe még saját gondolataimat is belevetem, akkor hadd ajánljak egy Morning Show-s kis madaras szösszenetet: még a tegnapi nap folyamán egy furcsa hír kezdett terjengeni, egy biatorbágyi óvodában egy "vérszomjas" madár tartotta rettegésben az apró gyerekeket, s ennek Balázs, Feri és Jani utána is jártak, miután egy pánikba esett anyuka segítséget kért tőlük. Érdemes meghallgatni, nagyon mókás. (egy apró kis megjegyzés: tegnap amikor elkezdtek róla beszélni és szóbahozták, hogy egy biatorbágyi óvodáról van szó, akkor épp Biatorbágyon suhantam át a vonattal)

Varjú kaland Part1 (2012.10.11.)

Varjú kaland Part2 (2012.10.12.)

117 helyszín, 3.764 ember, 177.173 madár - véget ért az EMN

2012.10.12. 17:18, Fawkes
Forrás: Felsofokon.hu
http://www.felsofokon.hu/sites/default/files/imagecache/content_middle/users/diadora111/images/117-helyszin-3764-ember-177173-madar-veget-ert-az-emn-30940.jpg

117 hazai helyszínen, 3.764 ember vett részt az október első hétvégéjén megrendezett Európai Madármegfigyelő Napokon. A számlálók 177.173 madarat regisztráltak. Az idén tőkés récéből láttak a legtöbbet, második helyen a seregély, harmadikon pedig a nyári lúd végzett.

A BirdLife rendezvényén 33 ország vett részt és az eddig beérkezett adatok szerint 2.565 helyszínen 64.579 ember több mint 5,8 millió madarat számolt össze.  A helyszínek számában Oroszország végzett az élen, több mint 1.500 programot szerveztek. A legtöbb madarat, 1,7 milliót Svédországban számolták.

A hazai program különlegessége egy vándorfüzike volt, amely a szalonnai gyűrűzőtáborban került kézre.

Az EMN-t a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította útjára 1992-ben, azóta minden évben több tucat ország több 10 ezer madár- és természetkedvelője vesz részt rajta.

Hitchcocki baleset: seregélyek "támadtak" az autóra

2012.10.06. 09:55, Fawkes
Forrás: Hirado.hu

A több száz madár frontálisan csapódott a kocsinak az ausztriai Stattledtben, egy szemtanú szerint mintha szándékosan tették volna.

Az autóban ülőknek nem esett bajuk az ijedtségen kívül, a megzavarodott seregélyseregből viszont százak pusztultak el.

http://madarbarat.god.hu/images_bird/Sturnus_vulgaris.jpg

Egy autós szemtanú szerint az egész olyan volt, mint egy jelenet Alfred Hitchcock Madarak című filmjéből, a seregélyek mintha csak szándékosan rontottak volna a kocsinak.

Baleseti szakértők becslése szerint a madarak és az autó összeadódott sebessége okán a seregélyeket - és persze a kocsit is - 150 kilométer/órás ütközés érte - számol be a Central European News.

 
Oldal infók

Cím: Magic-Birds
Host: GPortal
Admin: Fawkes
Téma: madarak
Nyitás: 2011.05.11.
Szünet: -
Zárás: -
Elérhetőségem: kokocikutya@vipmail.hu, illetve másik oldalaimon

 
Birds World

1. Főoldal
A legfrissebb hírek és cikkek a madarak világából

2. Madarak osztálya
Mindent amit tudni lehet a madarakról általában

3. Fawkes madarai
Akik már megfordultak nálam - hasznos tippek a madárnevelésről

4. Magyarország madarai
Országung legismertebb madarai

5. Európa madarai
Földrészünk legelterjedtebb szárnyasai

6. Más kontinensek madarai
A világ más helyein élő madarai

7. Best of Madár
Érdekességek a madarak világából

 
Másik oldalaim 
Csőrök

Elite szektor: Ha szeretnél kikerülni az elite részlegbe, csak jelentkezz a chatben. Többnyire teljesen biztos, hogy elfogadom az igénylést, de ritka kivételek mindig akadhatnak (pl. valamiért elkerülte a figyelmemet a csere igénylés, vagy mert teltház van stb.). A cserét akkor is elfogadom, ha Te nem képpel teszel ki, mert teszem azt nem képes az elite részleged.

Szabályok:
- Ha kiteszel, kiteszlek, de természetesen türelmes vagyok, viszonzásképpen ugyanezt elvárom! (Egyetemista révén nem sok időm van ezzel foglalkozni. Megértéseteket köszönöm!)
- Kitehetsz képpel vagy linkkel, mindegy, csak ha már elite, akkor az legyen elérhető mindenki számára.
- Ritka esetek előfordulhatnak, hogy visszautasítom az igénylést, de 99%, hogy ez nem fog bekövetkezni.
- Korlátolt számú hely van! Ha tele vagyok, akkor nem fogadok el cserét, viszont ha felszabadul egy hely, érdemes újra megpróbálnod (illetve ha épp emlékszem rád, lehet én magam kereslek fel).


30/29 foglalt.

Képre vár: my-pets-blog.gp, azenvalasztasom.gp, dog-a-life.gp, csakmaya.gp, designcentral.starszz, starmylove.gp, animalhospice.gp, arany-kutyak.gp,

 
Tollak

Top szektor: Jelizz a chatben! Százszázalék, hogy kikerülsz, semmilyen esetben nem utasítalak vissza.

Szabályok:
- ugyanazok, mint a fentebb láthatók

¤01¤ basset-site.lapunk
¤02¤ never.gp
¤03¤ lemoncode.eoldal
¤04¤ ragcsalosagok.gp
¤05¤ dream-paw.gp
¤06¤ vanivivioldala.gp
¤07¤ rainbowworld.gp
¤08¤ barbee367.mlapja
¤09¤ kutya-tanya.gp
¤10¤ pattinson-source.gp
¤11¤ coolworld.wen9
¤12¤ linusims.turbocsiga
¤13¤ foryoulive.gp
¤14¤ my-animals-blog.gp
¤15¤ telenovella-teresa.gp

 
Csicseregj!

Chat szabályok:
- itt kérj cserét!
- csak kultúráltan beszélj!
- ne írj más nevében!
- hírdethetsz is, de mérsékelten!
- amíg tart a vizsgaidőszakom, addig cserékkel nem foglalkozom! majd utána írok mindenkinek. megértéseteket köszönöm!

 
 
 
 
Hányan repültetek ide?
Indulás: 2011-04-01
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egy jobb GPért!

 

A LEGNAPRAKÉSZEBB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR MARILYN MANSON OLDAL! NÉZD MEG AZ ÚJ KLIPPET ÉS TÖLTSD LE AZ ÚJ ALBUMOT!    *****    Közeledik a karácsony. Magányosnak érzed magad? Gyere és beszélgessünk.    *****    ÚJ BLOG-OLDAL NYÍLT, TELE ÉRZELMEKKEL! MERT KI KELL MONDANI MINDENT, AMI A SZÍVEDBEN VAN!    *****    THE FLASH RAJONGÓI OLDAL! TÁRSOLDALAKAT KERESÜNK! FO.:FILMMEL VAGY SOROZATTAL KAPCS. LEGYEN! ÍRJ A V.K.-BA!    *****    Szeretnél 2db Cinema City Ajándékjegyet, vagy kreditre vágysz? Játssz a Rébusz Reboot játékon, és nyerj!    *****    KATTINTS A GPORTAL EGYETLEN JENNIFER LAWRENCE-EL FOGLALKOZÓ OLDALÁRA! KATTINTS ISMERD MEG AZ ÉHEZÕK VIADALA SZTÁRJÁT!    *****    Oszd meg Youtube kedvenc videóidat, filmjeidet! zenéidet mind ez regisztráció nélkül! klikk és oszd!    *****    Bûbájos boszorkák - Versenyek, mágia, boszorkányság, játékok és még több extra! Érdemes benézni minden nap! CHARMED!!!    *****    Web Tárhely -50% Kedvzménnyel!!! 1Gb tárhely 1500Ft/Év, 5Gb tárhely 3000Ft/Év, 20Gb tár 8000Ft/Év. CSAK DECEMBER 31.-ig.    *****    *DECEMBERBEN DUPLA SORSOLÁS*"IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva: mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87.    *****    Ha érdekel nézz be. Egy új oldal, ami blog témában mozog. Saját gondolataim és egyéb dolgok.    *****    Ha szeretnéd hogy weboldalad és facebook oldalad bevételt hozzon akkor itt a lehetõség hogy pénzt keres. klikk infó!!!    *****    The Originals| Szeretnél nyerni sok kreditet, akkor ma este 9 órakor itt a helyed, gyere és keress kreditkódokat! :D    *****    Keres pénzt saját látogatóiddal!Helyezz el hirdetéseket amelyekkel bevételhez jutsz!Gyere és kerres pénzt weboldaladdal!    *****    Karácsonyi ajándék    *****    Ne hagyd, hogy a gondok elvegyék kedved. Oszd meg örömöd, bánatod egy megértõ lelki társnak.    *****    Rendelj december 10, szerda délig és még biztosan a fa alatt lehet az ajándék - www.konyhaicuccok.com    *****    Ne maradj le! A szerda 12 óra után leadott rendeléseket már csak januárban tudjuk szállítani! www.konyhaicuccok.com    *****    THE FLASH - FELIRATOS ELÕZETESEK, HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK, FRISS HÍREK, KÉPEK, VIDEÓK ÉS TEÓRIÁK - THE FLASH RAJONGÓI OLDAL    *****    Állat-Blog | www.allat-blog.gportal.hu - Érdekes cikkek, videók, képek, idézetek - www.allat-blog.gportal.hu