MBP

Mi az MBP? ~ Az MBP, avagy a Magic Birds Program, egy olyan Madár Barát Program, melyben kifejezheted a szárnyas gerincesek iránti tiszteletedet és szeretetedet.

TOVÁBBI RÉSZLETEK...

 
Protect Top 10 - nagytestű madarak


1. Numenius tenuirostris
(Vékonycsőrű póling)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Kihalófélben levő
Magyarországon fokozottan védett!

2. Falco cherrug
(Kerecsensólyom)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

3. Branta ruficollis
(Vörösnyakú lúd)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő!
Magyarországon fokozottan védett!

4. Oxyura leucocephala
(Kékcsőrű réce)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

5. Neophron percnopterus
(Dögkeselyű)
Eszmei érték: 100 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

6. Aquila heliaca
(Parlagi sas)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Sebezhető
 Magyarországon fokozottan védett!

7. Anser erythropus
(Kis lilik)
Eszmei érték: 1 000 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

8. Aquila clanga
(Fekete sas)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

9. Pelecanus crispus
(Borzas gödény)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

10. Otis tarda
(Túzok)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Mérsékelten veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

 
Protect Top 10 - kistestű madarak

1. Vanellus gregarius vagy Chettusia gregaria
(Lilebíbic)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Kihalófélben levő
Magyarországon fokozottan védett!

2. Acrocephalus paludicola
(Csíkosfejű nádiposzáta)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

3. Falco naumanni
(Fehérkarmú vércse)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

4. Lullula arborea
(Erdei pacsirta)
Eszmei értéke: 50 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon védett!

5. Coracias garrulus
(Európai szalakóta)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Mérsékelten veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

6. Calandrella brachydactyla
(Szikipacsirta)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

7. Cinclus cinclus
(Vizirigó)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

8. Emberiza hortulana
(Kerti sármány)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

9. Luscinia luscinia
(Nagy fülemüle)
Eszmei értéke: 100 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

10. Acrocephalus melanopogon
(Fülemülesitke)
Eszmei értéke: 50 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

 
Magic-Birds - Repülj a Madarak világába...

Madarak és rovarok – húsz év múlva

2017.07.26. 10:43, Fawkes
Forrás: Veol.hu

Érdekes módon a madarak különösen érzékenyen reagálnak az emberi környezet módosulásaira.

A le Figaro című francia lap egy érdekes eszmefuttatást közölt a minap. A cikk lényege az volt, hogy az éghajlati változások legjelentősebb behatását úgy lehet elképzelni, mintha egy autó első és hátsó fertálya önálló életre kelne, és az első rész nagyobb sebességgel indulna el. Az eredmény ez esetben az autó szétszakadása lesz, ami az ökoszisztémák jelen és jövőbeni helyzetére lefordítva azt jelenti, hogy az eddig szoros kapcsolatban lévő rendszerelemek közötti kapcsolat fellazul, ami az egész rendszert átrendezheti, illetve eltüntetheti. Az új jelszó a vándorlás és adaptáció képessége lesz. Mérések szerint hegyvidéki fafajok harminc métert húzódtak felfelé, Ausztrália környékén pedig a tengerbiológusok egy új, hibrid cápafajjal találkoztak, mivel a melegedő tengerek miatt az eleddig izolált szülőpárok élőhelyei kezdik átfedni egymást.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/Euthrix_potatoria_-_Szomjas_pohok_nUsteny.jpg

Ilyen dolgok természetesen történtek a régmúltban is, sebességük azonban sokkal kisebb volt, mint a mostani változások esetében, így a növényeknek, állatoknak – mondhatjuk – volt idejük felkészülni az eseményekre.

Ilyen vándorló és visszahúzódó fajok hibridje például a magyar méreggyilok, avagy a nem túl régen önálló faji rangra emelkedett halvány sáfrány, amely a melegebb, illetve a hidegebb valamikori klímát reprezentálja. Magyarország, úgy látszik, ebből a szempontból nagyon érzékeny zónában fekszik, mint sok fajnak általában legészakibb vagy legnyugatibb előfordulási helye. Ezzel együtt nehezen magyarázható elsőre, hogy a melegkedvelő szalakóta és kövirigó miért tűnt el a Dunántúlról, illetve a kövirigó esetében jelenleg az országban nincs egyetlen fészkelőpár sem.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/fecskefarku_lepke.jpg

Közelebbről megnézve azonban ezek a madarak nem is olyan déli típusok. A szalakóta a közép-ázsiai félsivatagok madara, ahol nagy hőingást kell elviselni az ott élőknek, a kövirigó pedig a mediterrán magashegységek lakója is, felhatolva 3000 méteres magasságokba. Mindegy, ettől még lehetne a mi madarunk is, de úgy látszik, az ilyen perempopulációknál elég egy hajszál is, hogy az állomány széttöredezzen és eltűnjön.

Sok esetben az ok nyilvánvaló, mint a felsőhámori vízirigók esetében, akik rosszul tolerálták az ingadozó, sőt majdnem kiszáradó Szinvapatakot Felsőhámorban, így a két pár odébb is állt. A kövirigó esetében viszont nehéz mire gondolni, mivel felhagyott bánya továbbra is van elég, az uhuk és a bajszos sármány nagy örömére.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/Halvany_safrany_(Crocus_vittatus).jpg

Ugyanilyen oktalan csökkenés észlelhető például a tüskevári legelőn karvalyposzátaügyben. Húsz éve ez a faj gyakori fészkelő volt, társbérletben a tövisszúró gébiccsel – fészkeik szinte emeletszerűen helyezkedtek el a bokrokon. Ma jó, ha egy fészket találni. Elképzelhető, hogy a nem kaszált vagy legeltetett fű nehezebb vadászatot biztosít, vagy esetleg más, a madár által nem preferált rovarféleségeknek ad otthont. Véleményem szerint ez is a felvezető példa egy esete, csak a változás oka más, de nem kevésbé humán eredetű behatás. Érdekes módon a madarak különösen érzékenyen reagálnak az emberi környezet módosulásaira. A Dunántúlról ugyancsak eltűnőfélben van a kuvik, mivel kevés van abból a fajta félig elhagyatott házból vagy cserényből, amit a kuvik igen szeret, ami van, annak portáján meg nincs állattartás. Ugyancsak eltűntek azok a régebben még látható téli, ezres nagyságú citromsármánycsapatok, amelyek a nagy hodályok és istállók környékén húzták ki a telet, bőséges magellátmánnyal. De eltűnt a Keszthelyi-hegységből a kis légykapó is, ami a Vállus környéki öreg bükkösökben kimondottan gyakori fészkelő volt. A tarvágás után még egy tavasszal visszajöttek a hímek a hagyásfákra énekelni, de megfelelő erdők nélkül nem fészkeltek ott többé. Szerencsére a Hámori-tó partján még elég gyakran megfigyelhető, bár elsőre én azt hittem róla, hogy egy lepukkant vörösbegy.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/kardoslepke.jpg

Mindezek a példák azt sugallják, hogy gyors változás kényszere a legtöbb esetben a faj eltűnéséhez vezet, bár akadnak ritkán ellenpéldák is. A diósgyőri panelhézagokban lakó sarlósfecskék minden évben többen és többen fészkelnek, alkonyi vijjogó tömegük Dubrovnikot idézi, természetesen csak a sarlósokat illetően.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/kuvik.jpg

A madarak mellett másik nagy szívfájdalom a rovarok ritkulása. Gyermekkorom legszebb napjait a balatonmáriai és kékmezői úttörőtáborban töltöttem el. No nem a zászló- felvonást és az úttörőélet egyéb hülyeségeit szerettem, hanem a Balaton-part lámpasorát, amely körül például annyi szomjas pohók kavargott, hogy rájuk vadászó denevéreknek szerintem többnapos diétát kellett tartaniuk egy-egy ilyen este után. A kékmezői táborban pedig, ami a Bükk déli lábánál helyezkedett el, egy erdészházban laktunk, ahol a tanáraink estére felkapcsolták a lámpákat a hátsó meszelt fal előtt, természetesen nem lepkészeti célzatból, hanem inkább a jó úttörő erkölcsök védelmében. Tíz óra körül ez a fal már szinte egybefüggő lepkekárpittal volt beborítva. Békésen üldögéltek egymás mellett a tölgylevél pohókok a púposszövők, az aranybaglyok, a mindenféle divatos mintázatú araszolók és medvelepkék. A szarvasbogarakra pedig rá- ment az összes zsebpénzem, mivel rágógumival és sportszelettel kellett őket kiváltanom társaimtól, hogy elkerüljék az élve gombostűre szúrás kínhalálát.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/milyen_mennyisegben_lesznek_vajon_a_lepkek_husz_ev_mulva....jpg

Az erdészház egyébként ma is megvan, a lepkék viszont nagyrészt eltűntek. A speciális tápnövényekhez ragaszkodó fajok esetében ez sajnos magyarázható, mert például a tavaszi görvélyfű csuklyásbagolynak jól szét kell néznie tápnövény után a Bükkben, mivel a tavaszi görvélyfű nem egy gyakori dolog, megfelelő élőhelyein, a szurdokvölgyekben is csak néhány szállal képviselteti magát. Avagy a tárnicsevő szürkés hangyaboglárka élete sem lehet egyszerű, ugyanilyen okok miatt, bár több nemzeti park kimondottan szívén viseli a vizes élőhelyeken élő hangyaboglárkák sorsát, és rendszeres szelektáló kaszálással igyekeznek állományaikat megóvni. Úgy látszik, a jól lokalizálható élőhelynek is vannak előnyei, mindenesetre csökkenő pénzeszközök mellett nem hinném, hogy a boglárkák élveznének majd prioritást.

https://veol.hu/data/cikk/184/7636/cikk_1847636/szalakota.jpg

Viszont a kardos és fecskefarkú pillangók állománya szemlátomást növekszik, vélhetően a vegyszerezés visszaszorulásával és a nem művelt kertek gyarapodásával – hogy azért mégis biztató gondolatokkal zárjam ezt az eszmefuttatást.

Még nincs hozzászólás.
 
Oldal infók

Cím: Magic-Birds
Host: GPortal
Admin: Fawkes
Téma: madarak
Nyitás: 2011.05.11.
Szünet: -
Zárás: -
Elérhetőségem: itt az oldalon a chatben, illetve másik oldalaimon

 
Birds World

1. Főoldal
A legfrissebb hírek és cikkek a madarak világából

2. Madarak osztálya
Mindent amit tudni lehet a madarakról általában

3. Fawkes madarai
Akik már megfordultak nálam - hasznos tippek a madárnevelésről

4. Magyarország madarai
Országung legismertebb madarai

5. Európa madarai
Földrészünk legelterjedtebb szárnyasai

6. Más kontinensek madarai
A világ más helyein élő madarai

7. Best of Madár
Érdekességek a madarak világából

 
Másik oldalaim 
Csőrök

Elite szektor: Ha szeretnél kikerülni az elite részlegbe, csak jelentkezz a chatben. Többnyire teljesen biztos, hogy elfogadom az igénylést, de ritka kivételek mindig akadhatnak (pl. valamiért elkerülte a figyelmemet a csere igénylés, vagy mert teltház van stb.). A cserét akkor is elfogadom, ha Te nem képpel teszel ki, mert teszem azt nem képes az elite részleged.

Szabályok:
- Ha kiteszel, kiteszlek, de természetesen türelmes vagyok, viszonzásképpen ugyanezt elvárom! (Egyetemista révén nem sok időm van ezzel foglalkozni. Megértéseteket köszönöm!)
- Kitehetsz képpel vagy linkkel, mindegy, csak ha már elite, akkor az legyen elérhető mindenki számára.
- Ritka esetek előfordulhatnak, hogy visszautasítom az igénylést, de 99%, hogy ez nem fog bekövetkezni.
- Korlátolt számú hely van! Ha tele vagyok, akkor nem fogadok el cserét, viszont ha felszabadul egy hely, érdemes újra megpróbálnod (illetve ha épp emlékszem rád, lehet én magam kereslek fel).

18/15 foglalt.

Képre vár: kutya-tanya.gp, he-life-blog.gp, szulejman-sorozat.gp,

 
Tollak

Top szektor: Jelizz a chatben! Százszázalék, hogy kikerülsz, semmilyen esetben nem utasítalak vissza.

Szabályok:
- ugyanazok, mint a fentebb láthatók

¤01¤ basset-site.lapunk
¤02¤ never.gp
¤03¤ lemoncode.eoldal
¤04¤ ragcsalosagok.gp
¤05¤ dream-paw.gp
¤06¤ vanivivioldala.gp
¤07¤ rainbowworld.gp
¤08¤ barbee367.mlapja
¤09¤ kutya-tanya.gp
¤10¤ pattinson-source.gp
¤11¤ coolworld.wen9
¤12¤ linusims.turbocsiga
¤13¤ foryoulive.gp
¤14¤ my-animals-blog.gp
¤15¤ telenovella-teresa.gp

 
Csicseregj!

Chat szabályok:
- itt kérj cserét!
- csak kultúráltan beszélj!
- ne írj más nevében!
- hírdethetsz is, de mérsékelten!

 
Hányan repültetek ide?
Indulás: 2011-04-01
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egy jobb GPért!

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)