MBP

Mi az MBP? ~ Az MBP, avagy a Magic Birds Program, egy olyan Madár Barát Program, melyben kifejezheted a szárnyas gerincesek iránti tiszteletedet és szeretetedet.

TOVÁBBI RÉSZLETEK...

 
Protect Top 10 - nagytestű madarak


1. Numenius tenuirostris
(Vékonycsőrű póling)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Kihalófélben levő
Magyarországon fokozottan védett!

2. Falco cherrug
(Kerecsensólyom)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

3. Branta ruficollis
(Vörösnyakú lúd)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő!
Magyarországon fokozottan védett!

4. Oxyura leucocephala
(Kékcsőrű réce)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

5. Neophron percnopterus
(Dögkeselyű)
Eszmei érték: 100 000 Ft
Státusz: Végveszélyben levő
Magyarországon fokozottan védett!

6. Aquila heliaca
(Parlagi sas)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Sebezhető
 Magyarországon fokozottan védett!

7. Anser erythropus
(Kis lilik)
Eszmei érték: 1 000 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

8. Aquila clanga
(Fekete sas)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

9. Pelecanus crispus
(Borzas gödény)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

10. Otis tarda
(Túzok)
Eszmei értéke: 1 000 000 Ft
Státusz: Mérsékelten veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

 
Protect Top 10 - kistestű madarak

1. Vanellus gregarius vagy Chettusia gregaria
(Lilebíbic)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Kihalófélben levő
Magyarországon fokozottan védett!

2. Acrocephalus paludicola
(Csíkosfejű nádiposzáta)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

3. Falco naumanni
(Fehérkarmú vércse)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon fokozottan védett!

4. Lullula arborea
(Erdei pacsirta)
Eszmei értéke: 50 000 Ft
Státusz: Sebezhető
Magyarországon védett!

5. Coracias garrulus
(Európai szalakóta)
Eszmei értéke: 500 000 Ft
Státusz: Mérsékelten veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

6. Calandrella brachydactyla
(Szikipacsirta)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

7. Cinclus cinclus
(Vizirigó)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

8. Emberiza hortulana
(Kerti sármány)
Eszmei értéke: 250 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

9. Luscinia luscinia
(Nagy fülemüle)
Eszmei értéke: 100 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

10. Acrocephalus melanopogon
(Fülemülesitke)
Eszmei értéke: 50 000 Ft
Státusz: Nem veszélyeztetett
Magyarországon fokozottan védett!

 
Magic-Birds - Repülj a Madarak világába...

A madarak James Bondja

2011.07.18. 21:17, Fawkes
Forrás: Think.Transindex.ro

Egyenes testtartás, sötét öltöny, éles szem és gyilkos karmok. A neve vércse. Kék vércse. Párja okkersárga ruhájában annyira szép, mint amennyire - a hasonlatot folytatva - a Bond-lányoktól elvárjuk. E páros talán Románia legszebb sólyomfajának büszke képviselői.

A kék vércse (Falco vespertinus) a sólyomalkatúak rendjébe (Falconiformes), ezen belül a sólyomfélék családjába (Falconidae) tartozó, kistestű ragadozómadarunk. A Falco génusznév a családra utal, amelyhez tartozik, vespertinus meg latinul szürkületet jelent: a madár aktivitása ekkor éri el a csúcsot.

A kék vércsék 66–78 cm-es szárnyfesztávolságukkal kisebbek hazánkban élő legközelebbi rokonuknál, a vörös vércsénél. A hímek tollazata sötétkékes-szürke színű, kivéve a világosabb hamuszürke evezőtollakat és a vörhenyes gatyát a has alsó részén. A tojók háta, szárnyfedői és farka hamuszürke, sötét keresztsávozással, evezőtollai barnás-szürkék. Alsóteste, tarkója és fejtetője narancssárgás színezetű, szeme körül fekete maszkot, arcán és nyakán fehér tollakat visel. A hímre és a tojóra egyaránt jellemző a vöröses-narancssárga színezetű láb és a narancssárgás-fehéres színezetű karmok.

A fiókák kikelésükkor fehér tollpihét viselnek, szivárványhártyájuk sötét színű, lábuk és a csőrük feletti viaszréteg fajra jellemzően mély narancssárga. A fiatal egyedek jobban hasonlítanak a fiatal kabasólyomra, mint a tojó kék vércsére, de a fiatal kék vércse összes farktolla keresztsávozott, lába narancsvörös, karma világos színű és sárgás szemgyűrűje van, míg a fiatal kabasólyom középső faroktollain nincs keresztsávozás, lába sárga, karmai feketék, szemgyűrűje szürkés. Röptükben, illetve nagy távolságról a két faj fiatal egyedeit csak nagyon nehezen lehet elkülöníteni.

A kék vércse költőterülete Közép-Európától az ázsiai Bajkál-tóig terjed. Területének északi határa a Balti-tenger keleti partvonala, délen pedig a Fekete-tenger északi partja. Kerüli a nagyon száraz területeket, a hegyeket és a sűrű erdőket. Az alacsony tengerszint feletti magasságokon elterülő nyílt területeket kedveli, fás mezőket, galéria- és ligeterdőket, gyümölcsösöket, ritkábban bokrosokat.

Obligát hosszútávú vonuló lévén, a telet Angola, Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Zambia és a Dél-Afrikai Köztársaság területén tölti. Hazánkban április közepétől szeptemberig tartózkodik.

Az öreg kék vércsék szinte teljes mértékben rovarevők. Étlapjuk kedvencei a szöcskék, sáskák, szitakötők, cserebogarak, de néha elfogyasztanak kisemlősöket, gyíkokat, békákat (főként barna ásóbékát), és kisebb madarakat is zsákmányul ejthetnek. Gyakran ülnek ki oszlopokra, villanydrótokra, onnan szemelve ki az elejtendő rovarokat, illetve ezek hiánya esetén alkalmazzák az ún. szitáló repülést („helyben repül”, akár ez a vörös vércse, itt). A fiókák étrendje a szülőkéhez hasonlít, bár érdekes megjegyezni, hogy pelyhes korukban fogyasztanak inkább gerinceseket, és növekedésük során a szitakötők válnak egyre fontosabb táplálékukká.

A kék vércsék párban és koloniálisan egyaránt fészkelnek. A sólyomfélékre jellemzően nem építenek saját fészket, hanem varjúfélék fészkeit foglalják el. Telepes fészkelés esetén vetési varjak fészkeit használják, ha nincs erre lehetőség, akkor szoliter módon is költhetnek dolmányos varjú vagy szarka fészkében, elvétve sziklapárkányon vagy akár a földön is. Ha lehetőségük van rá, akkor a magasabban elhelyezkedő (13–20 m) fészkeket kedvelik.

A párok csak egy szaporodási periódus idejéig maradnak együtt. Május–júniusban 3–4, sűrűn téglavörösen foltozott tojást raknak le, melyen hím és tojó egyaránt kotlik. A fiókák 22–24 nap után kelnek ki, és körülbelül egy hónapot töltenek a fészekben. Ezalatt nevelésükben mindkét szülő részt vesz. A kék vércsék másodéves korukban válnak ivaréretté, és maximum 10–12 évet élnek.

A kék vércsét az Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a vörös listás fajok közé sorolja, státusa mérsékelten veszélyeztetett (near threatened). Romániában törvény által szigorúan védett madár.

Romániai állománya az utóbbi húsz évben csökkenő tendenciát mutatott, ez jelentős részben az emberi tevékenység számlájára írható. Az intenzív mezőgazdálkodás és a hagyományos területkezelések (pl. legeltetés) visszaszorítása miatt a kék vércsék fokozatosan elvesztik élőhelyeiket. A mezőgazdasági területekké alakított mezőkön kevesebb a táplálék, a puszták erdőfoltjainak kitermelésével szórványosabb a megfelelő fészkelőhely. Ugyanakkor a közúti balesetek, áramütések is bőségesen hozzájárultak az egyedszámcsökkenéshez.

Mivel a kék vércsék szaporodása szorosan kötődik a varjúfélékéhez (lásd fentebb), a vetési varjak állományának csökkenése is hozzájárult e csodálatos ragadozómadár állományának visszaszorulásához. Romániában a vetési varjú nem védett faj, tehát vadászati időszakban szabadon lőhető. Állományingadozása maga után vonja a kék vércsék számának ingadozását.

A két faj közötti közvetlen kapcsolat értelmében indult el 2006. január 1-én egy védelmi program (LIFE) a magyarországi és nyugat-romániai kékvércse-állomány növelése és fenntartása érdekében, melyben Románia részéről a „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vett részt. A faj védelmének érdekében többek közt nagyszámú műfészket (költőládát) helyeztek ki, kezdeményezték a vetési varjak vadászatának korlátozását (amit végül Románia szenátusa elutasított), a középfeszültségű elektromos vezetékeket madárbaráttá tették, és ismeretterjesztő tevékenységeket folytattak.

A kék vércse védelmi programja 2009-ben véget ért, de a Milvus Csoport vállalta az úgynevezett LIFE+ (helyenként After LIFE – a pályázat lejárta után is elvégzendő) tevékenységeket országunkban. Idén tavasszal is elvégezték a költőládák ellenőrzését, javítását azért, hogy vércséink idén is minél nagyobb számban, megfelelő körülmények között költhessenek. A védelmi programról részletes információk a www.kekvercse.mme.hu oldalon érhetők el.

A természetben, bármerre nézünk, komplex mátrixokat látunk. Ha a bonyolult hálózatokból eltávolítunk egy elemet és a rendszerben valahol működési hibák lépnek fel, akkor… Remek példa erre e cikk alanya. Ha nem fektetünk hangsúlyt a varjak védelmére (általuk fészkelőhelyeket biztosítva), a hagyományos területkezelési módszerek megőrzésére (ezáltal táplálékot biztosítva) és a rendszer többi elemének állapotára, lehetetlen lesz hosszú éveken keresztül büszkélkedni és gyönyörködni Bond-madarunkban, a kék vércsében.

Új design - papagájok, csempész képek és hűsölő állatok

2011.07.17. 09:13, Fawkes

Ideje volt már egy design váltásnak, bár hozzáteszem ez nem egy grafikás oldal, vagyis aki azért jár ide, hogy megcsodálja a hetente váltakozó diziket - azoknak üzenem, hogy rossz helyen járnak - nekem elsődleges szempont a tartalmi rész, amin most végre tudok is dolgozni. De ettől függetlenül nagyon szívesen fogadok minden véleményt az új diziről.

Mint láthatjátok, most papagájok lepték el a fejlécet, azok a tipikusan nagy és szép színes példányok: láthattok rajta afrikai szürkepapagájt, amazon papagájt, fehér kakadut vagy épp arapapagájt. Közös jellemzőjük, hogy természetes körülmények között nem fordul elő Magyarországon, csak mint kis kedvenc találhatóak meg otthonainkban, avagy az állatkerben. Viszont annál játékosabbak, nagyon könnyen taníthatók, s egyes példányok amolyan "beszédre" is képesek, ha kitartóan tanítjuk őket - ez utóbbihoz viszont igen sok kitartó munka kell. Szóval aki látványos, de szelíd madárra vágyik, annak egy ilyen nagyobb testű papagáj a megfelelő állat.

A tegnapi csempészes cikkemhez most már találtam képeket is, viszont csak az erősebb idegzetűek nézzék meg - igaz túl sok minden nem látszik belőlük, mert igen apró képek, de azt hiszem jobb is. Bár továbbra sem értem, hogy lehet, egyáltalán mi értelme van madártetemeket csempészni... undorító:

http://www.baon.hu/lapokkepek/cikkek/156000/156204_aksik.jpg http://www.baon.hu/lapokkepek/cikkek/156000/156205_madarhulla.jpg http://www.baon.hu/lapokkepek/cikkek/156000/156206_madarka.jpg

És itt van egy aranyos videó az állatkertben hűsölő állatokról, melyek között emukat is láthatunk majd:

Egy bagoly szellemét fotózta le

2011.07.16. 19:11, Fawkes
Forrás: Háziállat.hu

Amikor egy madár csapódik az ablaküvegnek, mindig picit eszünkbe juttatja, nem csak mi vagyunk olyan lükék ezen a bolygón.

http://www.haziallat.hu//upload/4/article/4774/bagoly-szellem.jpg

A Kendalban, Cumbriaban készült fényképen jól látszik, ahogy a bagoly nekicsapódott az ablaknak, szinte teljes alakjának sziluettje ottmaradt az üvegen. Ráadásul tökéletesen. Sally Arnold, aki elküldte a képet egy szakértőnek azt a választ kapta, az üvegen maradt folt egy fiatal sárgásbarna bagoly testlenyomata.

A fiatalabb madarak tollazatát egy porszerű anyag borítja, nagy valószínűséggel az rakódott maradt ott az üvegfelületen a becsapódáskor. Szerencsére Sally nem talált sem az ablak alatt, sem a közelben bagolytetemet, így nagy valószínűséggel a madár túlélte az ütközést. Nyoma viszont szellemként huhog Arnoldék ablakán.

Több száz madártetem egy román autóban

2011.07.16. 19:06, Fawkes
Forrás: Hirado.hu

Elég undorító, hogy mikre képesek az emberek, igaz nem derül ki a cikkből, hogy pontosan milyen úton-módon kerültek a kocsiba, de azt hiszem jobb is.

"Csaknem négyszáz madártetemet találtak az adó- és vámhivatal munkatársai egy autóban a 43-as főúton.

http://www.onlinephotographers.org/pics/2866_b.jpg
Citromsármány

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának sajtófelelőse, Némedi Varga Éva elmondta: a román férfit jövedéki ellenőrzésre állították meg.

http://madardalok.freeblog.hu/files/v%C3%B6r%C3%B6sbegy4.jpg
Vörösbegy

Amikor azonban a járművét átvizsgálták, az utastérben talált hűtőtáskákból összesen 385 madár meggyvágó, pacsirta, feketerigó, sárszalonka, citromsármány, énekes rigó, vörösbegy, nagy őrgébics, széncinege, tengelic, rozsdástorkú pityer, kenderike, zöldike, kékcinege, hamvas küllő, sárgafejű királyka, süvöltő, fenyőpinty, szőlőrigó teteme került elő, amelyek szállításához nem volt meg a szükséges engedélye.

http://vasutag.freeblog.hu/files/2010/02/z%C3%B6ldike276.jpg
Zöldike

A Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának szakvéleménye szerint a madarak mindegyike védett fajhoz tartozik. A pénzügyőrök az eszmei értéken több mint 4 millió forint értékű madár maradványait, valamint a román férfit a Makói Rendőrkapitányságnak átadta, ahol a férfi ellen természetkárosítás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult."

Új avatárok

2011.07.15. 20:58, Fawkes

Szeretnék elnézést kérni, amiért az elmúlt napokban nem igazán aktivizáltam magam. Ennek oka csupán annyi, hogy egy két hetes maratonozást iktattam be másik oldalamra, melynek most lett vége, elvégre ma került a magyar mozikba a Halál Ereklyéi második része... persze ez most nem fontos.

Ígérem, igyekszem holnap kitenni a cseréket, illetve reagálok majd a chatbeli bejegyzésekre is... továbbá most már igyekszem nem fél modulokat csinálni, hanem befejezem azokat, amiket elkezdtem és publikussá teszem az oldalon, elvégre könnyen szükség lehet az én tapasztalatomra.

A lényeg, hogy most újult erővel jelen leszek és főként a tartalomra fogok összpontosítani.

Cserébe, amiért vagytok olyan rendesek, hogy idejártok, itt van néhány új avatár, melyek többsége a lillchy.tk-ról származik:

Énekes madarak:

Trópusi madarak:

Parti / Vizi madarak:

És még egy megjegyzés: most nem is írtam a GPortalnak, mégis ismét kint vagyok a Portál ajánlóba Állati kedvencek kategóriában, amit szeretnék ezúton is megköszönni!

A hőségben a madaraknak is segítségre van szükségük

2011.07.13. 12:12, Fawkes
Forrás: Hirado.hu

Itatók kihelyezésével és az állandó vízutánpótlással segíthetjük a madarakat és a kisemlősöket.

A beköszöntő kánikula nemcsak az emberek, de a városlakó madarak és emlősök számára is nehéz időszak. A térkővel, aszfalttal burkolt településrészeken a mostani szárazságban nagy területek maradnak szabad vízfelület nélkül, ahol az állatok szomjukat olthatnák vagy fürdéssel felfrissülhetnek. A hőség különösen a fészket éppen ilyenkor elhagyó, ezért még „rutintalan” fiókákat érinti hátrányosan, mert egyrészt nem ismerik a környék vízlelőhelyeit, másrészt pedig az eleséggel érkező szülők hívása és az élelemért való koldulás sok mozgással, hőtermeléssel jár - olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében.

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/07/~/media/News/Hirado/Hirek/2011/01/23/08/hazi_vereb_orban_zoltan_0001.JPG.ashx

A segítségnyújtás legegyszerűbb módja, ha kertünkbe, lakásunk erkélyére, ablakpárkányra itatót teszünk és gondoskodunk az állandó vízutánpótlásról. A kertészeti áruházakban is kapható 40-50 cm átmérőjű 5-7 cm mély műanyag virágalátét tökéletesen megfelel a célnak, de alkalmazhatunk bármilyen nagyobb méretű edényt. Ezt a talajra helyezve a madarak mellett kisemlősöknek, pl. a sünöknek is sokat segítünk a hőség átvészelésében.

Minél több kertbe, parkba kerülnek ilyen egyszerű itatók, annál nagyobb eséllyel találnak rá a fészket elhagyó fiókák. Az ágak között szabadon költő madárfajokra jellemző, hogy fiókáik a teljes önállósodás és a tökéletes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, és attól minél távolabb - a szülők segítségével - magányosan próbálnak boldogulni. A kézenfekvő kockázatok mellett ennek a viselkedésnek az az előnye, hogy lerövidül az az időszak, amikor a fészket megtaláló ragadozó a teljes fészekaljat el tudja pusztítani.

Mivel a korai fészekelhagyó madarak ekkor még nem önellátóak és a teljes értékű repülés eléréséig 5-10 napig még fejlődniük kell, a szülők a sűrű növényzetben rejtőzködő fiókákkal hanggal tartják a kapcsolatot, így találják meg és etetik őket folyamatosan. Az ilyen fiókát nem szabad felvenni, főleg nem szabad bevinni a lakásba, mert ezzel csak túlélési esélyeiket csökkentjük.

Bár ezek a magányosnak tűnő fiatal madarak az esetek túlnyomó többségében nem szorulnak a segítségünkre, mert a korai fészekelhagyás egy, a túlélésüket segítő finoman hangolt viselkedési mechanizmus, ha ilyen hőségben bágyadt, lihegő, bizonytalan mozgású, menekülni képtelen egyedeket találunk  – vízbe mártott ujjunkkal – megitathatjuk, és árnyékos helyre tehetjük őket.

Csak a madarak megjelenése után fejlődtek tovább a repülő hüllők

2011.07.11. 09:52, Fawkes
Forrás: Hirado.hu

Az első repülő állatok nem ijedtek meg egy kis versengéstől. Egy új tanulmány szerint ezek a repülő hüllők, vagy pterosaurusok mindenféle kísérletbe kezdtek, hogy fennmaradjanak, mikor megérkeztek a színre a madarak.

A hüllők a hús helyett magvak fogyasztásától az összes foguk elvesztéséig, mindenfélét kipróbáltak. Az evolúció ezen rendszere igen szokatlan – írják a kutatók a Journal of Systematic Paleontology folyóiratban.

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/07/~/media/News/Hirado/Hirek/2009/01/08/08/ptero.jpg.ashx

Katy Prentice, brit kutató szerint rendszerint, amikor egy új állat- vagy növénycsoport kifejlődik, nagyon gyorsan megpróbál minden opciót. „Amikor elvégeztük a kutatást, azt gondoltuk, hogy a pterosaurusok is így jártak. Ám a lenyűgöző az, hogy a madarak megjelenéséig nem kezdtek el továbbfejlődni.” A pterosaurusok voltak az első repülő állatok, mintegy 50 millió évvel az Archaeopteryx, az első madár megjelenése előtt tűntek fel. 

Prentice és csapata 50 különböző pterosaurusfajt vizsgált meg, melyek mérete a feketerigótól a zsiráfig terjedt. A zsiráf nagyságú Quetzalcoatlus szárnyfesztávja elérte a 12 métert. Az ősi prériken járkálhatott, miközben rágcsálnivalónak felkapta az apróbb dinoszauruszokat, ahogy ma a darvak teszik a békákkal és varangyokkal.

A kutatók lekövették, az összes pterosaurus csoport miként haladt át a történelmen, és rögzítettek minden részletet, mely a testformát és az adaptációkat illette. Az eredmények szerint a pterosaurusok mintegy 70 millió éven át ugyanolyanok maradtak, és aztán kezdtek el új életmódokkal kísérletezni. Miután a madarak megjelentek, és sikeressé váltak, a pterosaurusok nem haltak ki, ahogy korábban sugallták. Úgy tűnik, azzal reagáltak a jövevényekre, hogy nagyobbak lettek és másfajta életmódot próbáltak ki.  

Az újfajta adaptációk nagy része a koponyákon látszik, ahogy az állatok eltérő táplálékforrásokhoz próbáltak igazodni. Egyesek magokat, mások halat fogyasztottak, míg a későbbi fajok elveszítették fogaikat. A test többi része is meglepő mennyiségű változást mutatott az eltérő csoportok között, ha azt vesszük figyelembe, hogy a testformának a repülés biztosítására  jó néhány tulajdonságot meg kellett őriznie. 

Az eredmények szerint a pterosaurusok 125 millió évvel ezelőtt háromszorosan változatosabbá váltak, mint a madarak kifejlődése előtt voltak. A madarak és a repülő hüllők egészen 65 millió évig osztoztak az égbolton, amikor is egy tömeges kihalás elpusztította a dinoszauruszokat, valamint a Quetzalcoatlust és rokonait.

Jégmadarat istápoltak Szegeden

2011.07.08. 13:31, Fawkes
Forrás: RTLKlub.hu

Egy, a szépségében a legszínpompásabb egzotikus madarakkal is versengő jégmadarat gondoztak a Szegedi Vadaspark természetvédelmi mentőközpontjában.

http://www.rtlklub.hu/cache/leadimages/374049_1310108867_320x240.jpg

A legyengült madárra egy kopáncsi tanyán bukkantak, és miután megerősödött, az állatkerti Sancer-tónál eresztették szabadon – mondta Endrédi Lajos, a Vadaspark munkatársa.

A jégmadár bár ritkán kerül az emberek szeme elé, első pillantásra felismerhető: hátoldalán ragyogó smaragdzöld és zománcos fényű kék színek csillognak, feje oldala és testalja pedig rőtes aranybarna. Ahogy a természetben lenni szokott, e faj szépsége sem öncélú, hanem a rejtőzködését szolgálja - magyarázta a szakember.

A szalakóta alkatúak közé tartozó madár rendszerint meredek partoldalak mentén, vízfölé nyúló ágon lesi az alatta elúszó apró halat vagy rovart. Zsákmányát megpillantva eleven szigonyként zuhan a vízbe, majd perregő szárnycsapással száll vissza leshelyére. Néha a víztükör felett egyhelyben szitál, és elég nagy magasságból, kissé ferde vonalban bukik a vízbe. A hasa száraz levélre emlékeztető színe nem kelti fel a zsákmány gyanúját, míg felülről tekintve a csillogó vízfelületre emlékeztet, így ő is biztonságban érezheti magát a ragadozók madaraktól.

A 16 centiméteres testhosszúságú védett vándorló madár folyók, patakok mentén él és költ. Magyarországon szórványosan fészkel, de őszi vonulása idején, sőt helyenként télen is gyakori.

Héjasasok a Reggeliben

2011.07.07. 14:07, Fawkes
Forrás: RTLKlub.hu

 

Fogy a madár a Duna alacsony vízállása miatt

2011.07.06. 17:00, Fawkes
Forrás: MNO.hu

A Duna korábban nem tapasztalt alacsony vízállása miatt jelentősen apadt a madárállomány a folyó romániai és bulgáriai szakaszán a Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint.

http://www.termeszeti-ertekek.eoldal.hu/img/original/204/szurke-gem.jpg

Egy június végi expedíció során összesen 3145 madárpárt – gémeket, kormoránokat, kanalasgémeket és íbiszeket – számláltak meg, ez ötszázzal kevesebb a tavalyi állománynál – derül ki a WWF közleményéből.

Ha a folyók kiszáradnak, a madarak nehezen tudnak élelmet szerezni és szaporodni – magyarázta a Természetvédelmi Világalap Duna–Kárpátok programjának koordinátora. Ha a vízszint hosszú távon tovább csökken, annak súlyos következményei lesznek – fűzte hozzá Ivan Hrisztov. A WWF júniusi expedíciója ugyanolyan alacsony egyedszámot figyelt meg, mint 2006-ban, amikor hasonló jelenséggel szembesültek a szakemberek.

A szervezet tíz évvel ezelőtt indított „zöld folyosó” programot Románia, Bulgária, Moldova és Ukrajna közreműködésével a Duna alsó szakaszának megóvására. A cél összesen 935 ezer hektárnyi olyan vidék védelme, amely a madarak élőhelyeként ismert. A kezdeményezés részeként rehabilitáltak 224 ezer hektárnyi kiszáradt területet.

 
Oldal infók

Cím: Magic-Birds
Host: GPortal
Admin: Fawkes
Téma: madarak
Nyitás: 2011.05.11.
Szünet: -
Zárás: -
Elérhetőségem: itt az oldalon a chatben, illetve másik oldalaimon

 
Birds World

1. Főoldal
A legfrissebb hírek és cikkek a madarak világából

2. Madarak osztálya
Mindent amit tudni lehet a madarakról általában

3. Fawkes madarai
Akik már megfordultak nálam - hasznos tippek a madárnevelésről

4. Magyarország madarai
Országung legismertebb madarai

5. Európa madarai
Földrészünk legelterjedtebb szárnyasai

6. Más kontinensek madarai
A világ más helyein élő madarai

7. Best of Madár
Érdekességek a madarak világából

 
Másik oldalaim 
Csőrök

Elite szektor: Ha szeretnél kikerülni az elite részlegbe, csak jelentkezz a chatben. Többnyire teljesen biztos, hogy elfogadom az igénylést, de ritka kivételek mindig akadhatnak (pl. valamiért elkerülte a figyelmemet a csere igénylés, vagy mert teltház van stb.). A cserét akkor is elfogadom, ha Te nem képpel teszel ki, mert teszem azt nem képes az elite részleged.

Szabályok:
- Ha kiteszel, kiteszlek, de természetesen türelmes vagyok, viszonzásképpen ugyanezt elvárom! (Egyetemista révén nem sok időm van ezzel foglalkozni. Megértéseteket köszönöm!)
- Kitehetsz képpel vagy linkkel, mindegy, csak ha már elite, akkor az legyen elérhető mindenki számára.
- Ritka esetek előfordulhatnak, hogy visszautasítom az igénylést, de 99%, hogy ez nem fog bekövetkezni.
- Korlátolt számú hely van! Ha tele vagyok, akkor nem fogadok el cserét, viszont ha felszabadul egy hely, érdemes újra megpróbálnod (illetve ha épp emlékszem rád, lehet én magam kereslek fel).

18/15 foglalt.

Képre vár: kutya-tanya.gp, he-life-blog.gp, szulejman-sorozat.gp,

 
Tollak

Top szektor: Jelizz a chatben! Százszázalék, hogy kikerülsz, semmilyen esetben nem utasítalak vissza.

Szabályok:
- ugyanazok, mint a fentebb láthatók

¤01¤ basset-site.lapunk
¤02¤ never.gp
¤03¤ lemoncode.eoldal
¤04¤ ragcsalosagok.gp
¤05¤ dream-paw.gp
¤06¤ vanivivioldala.gp
¤07¤ rainbowworld.gp
¤08¤ barbee367.mlapja
¤09¤ kutya-tanya.gp
¤10¤ pattinson-source.gp
¤11¤ coolworld.wen9
¤12¤ linusims.turbocsiga
¤13¤ foryoulive.gp
¤14¤ my-animals-blog.gp
¤15¤ telenovella-teresa.gp

 
Csicseregj!

Chat szabályok:
- itt kérj cserét!
- csak kultúráltan beszélj!
- ne írj más nevében!
- hírdethetsz is, de mérsékelten!

 
Hányan repültetek ide?
Indulás: 2011-04-01
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egy jobb GPért!

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)